საწევრო

რას ნიშნავს საწევრი პროგრამა?

ეს არის პროგრამა, რომელიც სთხოვს ხალხს ხელშეწყობას ნებისმიერი მხრით, ეს იქნება – ფული, დრო, მათი ყოფნა,  სახელი თუ უბრალოდ გარკვეული ქმედება მათი მხრიდან. სანაცვლოდ კი ისინი, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, თქვენს წევრებად იქნებან მოხსენიებულნი

რატომ ადგენს საბუკო საწევრო პროგრამას?

  • ორგანიზაციის საქმიანობისა და ცოდნის გაფართოება
  • ორგანიზაციისათვის მხარდამჭერი საზოგადოების შექმნა.
  • იმისათვის, რომ წევრები უფრო საფუძვლიანად ჩაერთონ ორგანიზაციის საქმიანობაში.
  • ორგანიზაციაში ბევრი ადამიანის გაწევრიანება გაზრდის მოტივაციას საზოგადოებაში.
  • წარმატებული წევრობის პროგრამა ხელს შეუწყობს დამფინანსებლებთან სანდოობის დამყარებას.
  • იმისათვის, რომ გაზარდოს ჩვენი გავლენა პოლიტიკოსებთან.

 

შეუერთდი საბუკოს

გახდი ჩვენი წევრი

თქვენი მხარდაჭერით, ხელს შევუწყობთ საქართველოში დაუცველ ფრინველთა და მათი გარემოს (ჰაბიტატების) დაცვას.
ჩვენ დამოკიდებული ვართ თქვენს მხარდაჭერასა და სიკეთეზე, რათა შევასრულოთ სასიცოცხლო მნიშვნელობის მქონე კონსერვაციის საქმე. დიდი მადლობა თქვენი მხარდაჭერისთვის – ეს მართლაც ბევრ ნიშნავს.

TOP