ჩვენ შესახებ

„საბუკო“ – საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისთვის -დაარსდა 2008 წელს და მასშემდეგ მუშაობს გადაშენების პირას მყოფი ფრინველების პოპულაციების შენარჩუნებასა და გაძლიერებაზე, ახორციელებს საგანმანათლებლო პროექტებს, რომლებიც ადგილობრივების ცნობიერების ამაღლებასა და ახალისპეციალისტების მომზადებაზეა ორიენტირებული და აძლიერებს რეგიონებში ეკოტურიზმის ზონებს.

ორგანიზაციას აქვს 3 მთავარი პრიორიტეტული მიმართულება.

  • სახეობათა კონსერვაცია
  • ჰაბიტატების კონსერვაცია
  • საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და საგანმანათლებლო სამუშაოების ჩატარება.

სტრატეგიის განხორციელების მონიტორინგისათვის თითოეული პრიორიტეტული ქმედებისათვის უნდა შემუშავდეს ინდიკატორები (მიზნები) და წარმატების კრიტერიუმები.

TOP