3-4 საბუკომ კონფერენციას „ახალგაზრდების შესაძლებლობების გაზრდა ველური ბუნების კვლევისა და კონსერვაციის მიმართულებით“ უმასპინძლა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ პროექტის „ახალგაზრდების ადვოკატირება ველური ბუნების კონსერვაციისთვის“ წევრები, ხოლო სპიკერები სხვადასხვა ქვეყნისა და გარემოსდაცვითი ორგანიზაციის წარმომადგენლები იყვნენ. ისინი, გარდა დისკუსიებისა, ჩაერთნენ პოსტერების სესიაშიც, სადაც მოკლედ წარმოადგინეს საკუთარი თემა და დაინტერესებულ მონაწილეებთან ერთად განიხილეს შერჩეული პრობლემური საკითხები. საბოლოოდ, კონფერენციამ 10-ზე მეტ სესიას

გადამფრენ ფრინველთა საერთაშორისო დღე

გადამფრენ ფრინველთა საერთაშორისო დღე  (WMBD) ყოველწლიური, საგანმანათლებლო კამპანიაა, რომელიც გადამფრენ ფრინველთა სახეობებისა და მათი ჰაბიტატების კონსერვაციის მნიშვნელობას ეხება.  მისი გლობალური ხასიათის გამო კამპანია საკმაოდ ეფექტური საშუალებაა გადამფრენ ფრინველთათვის წარმოქმნილ საფრთხეებზე, მათ ეკოლოგიურ მნიშვნელობასა და სახეობების დასაცავად საერთაშორისო კოოპერაციის საჭიროების შესახებ  ცნობიერების ასამაღლებლად. სხვადასხვა ქვეყანა მიგრაციის პიკს სხვადასხვა დროს აკვირდება. თუმცა, მთავარი დღეები საერთაშორისოდ აღსანიშნავად მაისისა

საქართველოს რთული პოლიტიკური ეკოლოგია ჭაჭუნას აღკვეთილში გამოქვეყნების თარიღი: 20 ივნისი, 2019 ავტორი: დავიდ ტომასი ბოლო ორი საათის განმავლობაში  მწვანე ბორცვებზე ვიმგზავრეთ და ამ ხნის მანძილზე ერთი ადამიანიც კი არ მინახავს. ამჟამად, მე ჭაჭუნას აღკვეთილს ვსტუმრობ, რომელიც აღმოსავლეთ საქართველოში მდებარეობს. მიმდინარე პროექტს BirdLife Europe და მათი ადგილობრივი პარტნიორი „საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისათვის“ (საბუკო) ახორციელებს. აღნიშნული ტერიტორია სრულად

ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობა დაგეგმილია სს „კავკასიის ქარის კომპანიის“ მიერ, საქართველოს მთავრობასთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. ქარის ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრე 54 მგვტ-ია და მისი საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს კასპის მუნიციპალიტეტში, ზემო რენეს, იგოეთსა და კასპს შორის – კვერნაკის ქედზე. საქმიანობის განმახორციელებლის მიერ წარმოდგენილი სკოპინგის ანგარიშის გაცნობის შემდგომ, რამდენიმე  პრობლემური საკითხი გამოიკვეთა, რომელთა გათვალისწინება მნიშვნელოვანია, გარემოს დაცვისა და სოფლის

საბუკო ბათუმის ფრინველების ფესტივალზე

2-7 სექტემბერს საბუკო აქტიურად მონაწილეობდა ბათუმის ყოველწლიურ ფრინველთა ფესტივალში. ფესტივალი რამდენიმე ძირითად აქტივობას მოიცავდა, მათ შორის: სხვადასხვა ლოკაციიდან ფრინველთა მიგრაციაზე ყოველდღიურ დაკვირვებასა და დღის ბოლოს შედეგების შეჯამებას, ასევე პრეზენტაციებს, დისკუსიებსა და მოხსენებებს. ფესტივალის ფარგლებში,  3 სექტემბერს, საბუკოს დირექტორმა, ნათია ჯავახიშვილმა ისაუბრა ბექობის არწივის კონსერვაციის საკითხზე და ამ მიმართულებით ორგანიზაციის საქმიანობაზე, შედეგებზე და გამოწვევებზე. ბექობის არწივის

დოკუმენტში განხილულია გარემოს ზემოქმედების შეფასების ეტაპსა და სამოქმედო გეგმაში ასახული ბიომრავალფეროვნებასთან დაკავშირებული საკითხები. დოკუმენტი მოიცავს შემდეგ თავებს: 1. შესავალი 2. ბიომრავალფეროვნებასთან დაკავშირებული საკითხები გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ეტაპზე 3. ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო გეგმა 3.1 კავკასიური როჭო (Tetrao mlokosiewiczi) 3.2 ღალღა (Crex crex) 3.3 მიგრირებადი მტაცებელი ფრინველები 3.4 არჩვი (Rubicapra rubicapra) 3.5 ჯიხვი (Capra cylindricornis) 3.6 მსხვილი მტაცებლები

TOP