საქართველოს რთული პოლიტიკური ეკოლოგია ჭაჭუნას აღკვეთილში გამოქვეყნების თარიღი: 20 ივნისი, 2019 ავტორი: დავიდ ტომასი ბოლო ორი საათის განმავლობაში  მწვანე ბორცვებზე ვიმგზავრეთ და ამ ხნის მანძილზე ერთი ადამიანიც კი არ მინახავს. ამჟამად, მე ჭაჭუნას აღკვეთილს ვსტუმრობ, რომელიც აღმოსავლეთ საქართველოში მდებარეობს. მიმდინარე პროექტს BirdLife Europe და მათი ადგილობრივი პარტნიორი „საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისათვის“ (საბუკო) ახორციელებს. აღნიშნული ტერიტორია სრულად

ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობა დაგეგმილია სს „კავკასიის ქარის კომპანიის“ მიერ, საქართველოს მთავრობასთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. ქარის ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრე 54 მგვტ-ია და მისი საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს კასპის მუნიციპალიტეტში, ზემო რენეს, იგოეთსა და კასპს შორის – კვერნაკის ქედზე. საქმიანობის განმახორციელებლის მიერ წარმოდგენილი სკოპინგის ანგარიშის გაცნობის შემდგომ, რამდენიმე  პრობლემური საკითხი გამოიკვეთა, რომელთა გათვალისწინება მნიშვნელოვანია, გარემოს დაცვისა და სოფლის

საბუკო ბათუმის ფრინველების ფესტივალზე

2-7 სექტემბერს საბუკო აქტიურად მონაწილეობდა ბათუმის ყოველწლიურ ფრინველთა ფესტივალში. ფესტივალი რამდენიმე ძირითად აქტივობას მოიცავდა, მათ შორის: სხვადასხვა ლოკაციიდან ფრინველთა მიგრაციაზე ყოველდღიურ დაკვირვებასა და დღის ბოლოს შედეგების შეჯამებას, ასევე პრეზენტაციებს, დისკუსიებსა და მოხსენებებს. ფესტივალის ფარგლებში,  3 სექტემბერს, საბუკოს დირექტორმა, ნათია ჯავახიშვილმა ისაუბრა ბექობის არწივის კონსერვაციის საკითხზე და ამ მიმართულებით ორგანიზაციის საქმიანობაზე, შედეგებზე და გამოწვევებზე. ბექობის არწივის

დოკუმენტში განხილულია გარემოს ზემოქმედების შეფასების ეტაპსა და სამოქმედო გეგმაში ასახული ბიომრავალფეროვნებასთან დაკავშირებული საკითხები. დოკუმენტი მოიცავს შემდეგ თავებს: 1. შესავალი 2. ბიომრავალფეროვნებასთან დაკავშირებული საკითხები გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ეტაპზე 3. ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო გეგმა 3.1 კავკასიური როჭო (Tetrao mlokosiewiczi) 3.2 ღალღა (Crex crex) 3.3 მიგრირებადი მტაცებელი ფრინველები 3.4 არჩვი (Rubicapra rubicapra) 3.5 ჯიხვი (Capra cylindricornis) 3.6 მსხვილი მტაცებლები

მდინარე ივრის ხეობა მდებარეობს სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოში, კავკასიის ბიომრავალფეროვნების ცხელ წერტილში. მომხიბლავი ლანდშაფტი მხარს უჭერს მტაცებელი ფრინველების, ზაზუნებისა და ფოცხვრების სიცოცხლისუნარიანობას, ისევე, როგორც მრავალ მცენარეს, მათ შორის, კავკასიურ აკაკის, ჭაობის მუხასა და ღვიას. აღნიშნულ ლანდშაფტს, თავისი მდიდარი ბიომრავალფეროვნების მიუხედავად, ჭარბი ძოვება და კლიმატის ცვლილება საფრთხეს უქმნის, რომელიც გამოიხატება მდინარის გასწვრივ წარმოქმნილი ეროზირებული ხევითა და მოდებული ავშანით

რატომ გვჭირდებიან ფრინველები?

ფრინველების პოვნა მსოფლიოს თითქმის ყველა კუთხეში შეიძლება. ოდესმე დაფიქრებულხართ, თუ რამდენად გვიმდიდრებენ სიცოცხლეს? მიუხედავად იმისა, ვამჩნევთ თუ არა, ისინი ჩვენი ყოველდღიურობის, ისტორიისა და კულტურის ნაწილი არიან და უამრავ ადამიანს შთააგონებენ. თუმცა ფრინველებს გაცილებთ დიდი როლი აკისრიათ, ვიდრე ჩვენი სიმღერითა და საინტერესო სანახაობით დატკბობაა. ისინი გარემოს მდგომარეობის შესახებ გვაწვდიან ინფორმაციას, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. გარემოს ცვლილებები ფრინველთა

TOP